De 5 Elementen

QI ( tschie) Energie en Emoties
Om te kunnen leven heb jij een energie nodig. In de Chinese traditie energie is primaire alles ontstaat uit energie eerste is er een energie en daaruit ontstaan de menselijke vorm en functies . om te beginnen is ieder Yin orgaan verantwoordelijk voor een deel van onze psyche, zowel emotioneel als mentaal.

Emoties zijn in de Chinese filosofie, fysiologie de diepste en ultieme oorzaak van het niet functioneren van een Yin orgaan.
Er zijn totaal vijf Yin organen die door emoties ontregeld kunnen worden.
Nier : Angst. Gebrek of verlies aan vertrouwen in eigen lichaam, eigen psyche, eigen sociale of fysiek omgeving. wantrouwend, behoedzaam egocentrisch, koppig, seksueel en relationeel obsessies, te weinig geaard.
Milt : zorgen maken , concentratie problemen, tobben, gedachten niet uit het hoofd kunnen zetten, geheugen, denken overmatige redeneren.
Lever: emotioneel en mentale verkramping, negatief zelfbeeld, frustraties, agressie, driftigheid, boosheid, intolerant, zich achtergesteld voelen, nachtmerries, onrustige slaap veel fantaseren en dagdromen, zich snel schamen.
Hart: Mentale onrust, clowns gedrag, praat drang, ongeduld, hysterie, overdreven vriendschap vertonen, theatraal gedrag, hypomanie.
Long: Vermindert adaptatievermogen, verzet tegen veranderingen, gestoord toekomstperspectief, obsessies voor de toekomst, het niet meer zien zitten, huilerig, snel gedesoriƫnteerd, zelfbeklag zelfmedeleden.