Contact/ vergoeding

Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument).
BATC Paramedisch Natuurgeneeskundige Therapeuten leveren een hoge kwaliteit aan zorg omdat zij HBO geschoold .

Therapeuten beschikken ook over de benodigde kennis op het gebied van de reguliere geneeskunde op HBO niveau.
Dat wil zeggen dat de behandelingen worden gedeeltelijk of geheel vergoed door uw zorgverzekering. indien u aanvullend verzekerd bent. Kijk voor meer informatie bij jouw zorgverzekeraar.
Bedrag consult is 57,50 euro incl. BTW.

Praktijk voor acupunctuur
Secretariaat adres :  Europalaan 86 5042 ZT Tilburg

samir.alim@hotmail.nl
Tel: 0638320248

Girorekening :                               NL02INGB0654248494
Kamer van Koophandel nr. :      64829731
BATC beroeps registratie nr :    BR-02371
AGB zorgverleners code :          90102207
AGB praktijkcode :                      90061682
Klacht- en Tuchtrecht nr. :          KB 1606 1962