Wat is Trauma
Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld.
Gepest op school dit kan leiding tot emotioneel blokkade.
Wanneer de ervaring(en) in je jeugd heeft plaats gevonden dan spreken we van een jeugdtrauma.
Complex trauma
Een complex trauma? Dan gaat het om een trauma dat zich heeft opgebouwd als gevolg van een reeks opeenvolgende traumatische ervaringen. Denk aan steeds terugkerend misbruik of jarenlang gepest worden. Een complex trauma zorgt voor verschillende type klachten.
Complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaat bijvoorbeeld wanneer je slachtoffer bent geweest van een vroegkinderlijke trauma. Bij een vroegkinderlijke trauma heb je het trauma opgelopen in je jeugd. Bijvoorbeeld omdat er sprake was van seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing.
Enkel Symptomen van trauma:
Angstklachten: Je wordt angstig voor de angst. Je bent bang voor het gevaar dat er eigenlijk niet meer is.
Herbeleven: Van de heftige gebeurtenis zich keer op keer opnieuw af in je hoofd.
Obsessief compulsief gedrag: Je vermijdt de plek waar de gebeurtenis uit het verleden plaatsvond, of bepaalde personen die ermee te maken hebben. Maar ook voorwerpen bijvoorbeeld. Je vermijdt uit angst om herinnerd te worden aan de gebeurtenis.
Isolement: gevoelens van eenzaamheid ervaart.
Grip verliezen: Je hebt het gevoel de grip op je leven te verliezen.
Depressieve gevoelens en somber stemming.
 Angstig en alert voor het gevaardat er meestal niet meer is. Er is eigenlijk geen reden tot deze gejaagdheid.
Paniekaanvallen.
Concentratie problemen, tobben, overmatig denken, gedachten niet loos kunnen laten.
Verwaaring. Verslaving
De Behandeling :
Voor de toepassing van deze therapie wordt gebruik gemaakt van Protontherapie.
Het stimuleert de cellen tot zelfherstel. Het licht dat wordt ingezet bij fotonentherapie wordt via de ogen en de huid opgenomen en vervolgens met de snelheid van het lichaam door het hele lichaam verspreid. Het stimuleert de functie van alle lichaamscellen, waardoor de werking van het hormoonstelsel, het immuunstelsel, het zenuwstelsel en alle overige orgaansystemen verbetert. Ook op het mentaal-emotionele vlak treedt een verbetering op, mits de juiste frequenties worden toegepast.
De apparatuur, waar deze fotonentherapie mee uitgevoerd wordt, levert laserlicht (softlaser) in lage intensiteit dat pulserend wordt toegediend en geheel lichaamseigen is.
Fotonentherapie geeft zeer goede behandel resultaten. Kan dus goed ingezet worden bij alle processen waarbij het lichaam bezig is te herstellen.
De verwerking van trauma verloopt makkelijker, en sneller.
Daarnaast gebruik ik Acupunctuur, en Homeopathie om een effectieve en natuurlijke behandeling zijn voor emotioneel trauma. Er zijn een aantal veel voorkomende trauma’s waarbij kan helpen; PTSS, stress symptomen, dissociatie, emotioneel traumatische gebeurtenissen, trauma verwerking en emotionele blokkade.